FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s.

Úvodní strana

Hořeňák

Hořeňák Folklorní soubor Hořeňák byl založen v roce 1949 a u jeho zrodu stál hudební pedagog Vratislav Vycpálek. V současné době má soubor asi 45 členů a je sdružován pod občanským sdružením FS Hořeňák a Hořeňáček, o. s. Od roku 1975 je soubor organizátorem folklorních slavností písní a tanců „Pod Zvičinou" v Lázních Bělohradě, které se každoročně konají v polovině června. Slavnosti nejprve vznikly jako krajská přehlídka folklorních souborů východočeského kraje, trvaly dva dny a jeden soubor z jiného regionu byl pozván jako host přehlídky. Po roce 89 se ze přehlídky stává Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou a trvá 3 dny. Od roku 2000 je tento festival čtyřdenní, připojuje se soutěž Polka rallye a festival získává na větší oblíbenosti u diváků.

Folklorní soubor HOŘEŇÁK má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší a regionu Hořicka a Novopacka. V minulosti se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Ameri- ce a v Asii, vystupoval a natáčel pro naši televizi i rozhlas. Hořeňák se účastnil zápisu do Guinessovy knihy rekordů, kdy 20 minut na jednom místě v německém Altenburgu tančilo 3 700 tanečníků z různých států na danou choreografii.

Hořeňák Soubor HOŘEŇÁK si za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z romantických historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ten dále doplňuje z jiných podhorských krajů Čech, především Podorlicka a z Českomoravské vysočiny.

Rozvíjet tradice podkrkonošského lidu, oslavovat krásu života tancem, písní a vyprávěnkou, dávat lidem radost a úsměv - to je především poslání souboru písní a tanců HOŘEŇÁK.

Hořeňáček

Hořeňáček Dětský folklórní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby svého založení dosáhl mnoha úspěchů na národních přehlídkách i dětských folklórních soutěžích. Účinkoval na festivalech "U nás na Náchodsku", ve Strážnici, Šumperku, Luhačovicích, Kyjově, na zemské přehlídce v Pardubicích a jinde. Soubor se zabývá zpracováním lidového umění, to je písněmi, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snaží rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění a pohybovou kulturu. Ve svém repertoáru má písně a tance z Podkrkonoší a podhorských oblastí Čech. Návrhy na kroje provedlo Národopisné muzeum v Praze. Ze zahraničních zájezdů to bylo Polsko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Francie, Litva, Turecko a jiné.

O souboru | Repertoár | Vystoupení | Festival | Hořeňáček | Ubytování | Kontakt
Česká verze English version Deutsche Version Italiano
O souboru | Repertoár | Vystoupení | Festival | Hořeňáček | Ubytování | Kontakt
Copyright © 2013 Hořeňák, Webmaster contact.